به مستردرنان خوش آمدید،

  سبد خرید 0

نام این نان برگرفته از نام ایل بربر است که در مرز بین ایران و افغانستان زندگی می‌کردند. در اواخر دوران قاجار چند بربر پخت این نان را در تهران آغاز کردند و آن را رواج دادند.…

بربری کنجدی

-
قیمت: 1800 تومان

نان سنگک در قدیم نان طبقه اشراف و یا نظامیان بوده است و سنگکی‌ها نانوایی‌های فصلی بوده‌اند بیشتر در زمستان و ماه رمضان پخت می‌کرده‌اند واز نظر گستردگی هیچگاه به اندازه…

سنگک ساده

-
قیمت: 1800 تومان

لواش نان نازک تردی است که از خمیر فطیر یا خمیر «کم ورآمده» پخته می‌شود این نان را نان تنوری هم می‌گویند

لواش

-
قیمت: 290 تومان

نان سنگک در قدیم نان طبقه اشراف و یا نظامیان بوده است و سنگکی‌ها نانوایی‌های فصلی بوده‌اند بیشتر در زمستان و ماه رمضان پخت می‌کرده‌اند واز نظر گستردگی هیچگاه به اندازه…

سنگک کنجدی

-
قیمت: 2200 تومان

نام این نان برگرفته از نام ایل بربر است که در مرز بین ایران و افغانستان زندگی می‌کردند. در اواخر دوران قاجار چند بربر پخت این نان را در تهران آغاز کردند و آن را رواج دادند.…

بربری ساده

-
قیمت: 1400 تومان
بربری
سنگک
لواش
تافتون

دسته

قیمت (تومان)

نوع محصول

موجودی후원 콘텐츠